Αμπελώνας Καμκούτη

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
Αμπελώνας Καμκούτη

Λίγα λόγια...

Ο αμπελώνας Καμκούτη μας βρίσκεται στα 400m υψόμετρο ανάμεσα στις παρυφές των Δυτικών Πιεριων και στη λίμνη πολυφύτου. Η θέση αυτή δημιουργεί ένα ιδιαίτερο και σπάνιο μικροκλίμα καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες της λίμνης με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες του ορεινού όγκου των Πιερίων δημιουργούν ένα μόνιμο αεράκι που συμβάλει στην σωστή ωρίμανση των σταφυλιών δίνοντας τα έναν ιδιαίτερο αρωματικό χαρακτήρα. Οι εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες, τα γόνιμα και ποικίλα εδάφη που έχουν σχηματιστεί από παλιές γεωλογικές προσχώσεις, αλλά παντού με καλή στράγγιση λόγω των κλίσεων, καθώς και οι χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις, συμβάλλουν στην παραγωγή υψηλής ποιότητας οίνων ΠΓΕ Βελβεντού.

Οίνοι Παραγωγού

Επιλεγμένα κρασιά από Αμπελώνας Καμκούτη
Κτήμα Καμκούτη Τσαπουρνάκος Άγριες Ζύμες

Κτήμα Καμκούτη Τσαπουρνάκος Άγριες Ζύμες

Κτήμα Καμκούτη Ροζέ

Κτήμα Καμκούτη Ροζέ

Κτήμα Καμκούτη Orange Μαλαγουζιά

Κτήμα Καμκούτη Orange Μαλαγουζιά

Κτήμα Καμκούτη Μαλαγουζιά

Κτήμα Καμκούτη Μαλαγουζιά

Κτήμα Καμκούτη Κουρίτες Cava

Κτήμα Καμκούτη Κουρίτες Cava

Κτήμα Καμκούτη Κουρίτες Ερυθρό

Κτήμα Καμκούτη Κουρίτες Ερυθρό

Κτήμα Καμκούτη Κουρίτες Λευκό

Κτήμα Καμκούτη Κουρίτες Λευκό

AMFORA DIVINE WINES

Ξεκινήστε έναν αισθητικό ταξίδι μέσα από τα επιλεγμένα κρασιά μας, αιχμαλωτίζοντας τον αληθινό πνεύμα του τόπου των αμπελώνων.